Rozhodnutí NSA o stanovení poměru snížení výše dotace Můj klub 2024

NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024 https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/02/Rozhodnuti-o-stanoveni-pomeru-snizeni-vyse-dotace_MK24_2.pdf. Poměr snížení dotace je 0,98. Dopis s rozhodnutím Čj.:NSA-0058/2020/A/239 – naleznete ve shora uvedeném odkaze.

Publikováno

Příjem žádostí na Zlínský kraj byl zahájen

Od pondělí 22.1.204 bylo zahájeno podávání žádosti pro rok 2024 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Jedná se o programy: MaS01-24 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU https://zlinskykraj.cz/dotace/mas01-24-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu MaS02-24 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL  https://zlinskykraj.cz/dotace/mas02-24-podpora-sportu-v-obcich-do-3-000-obyvatel MaS03-24 ČINNOST A ROZVOJ…

Publikováno

Fond Zlínského kraje_Programová podpora 2024_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2024 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Jedná se o programy: MaS01-24 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU https://zlinskykraj.cz/dotace/mas01-24-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu MaS02-24 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL  https://zlinskykraj.cz/dotace/mas02-24-podpora-sportu-v-obcich-do-3-000-obyvatel MaS03-24 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO…

Publikováno

Prodloužení příjmu žádostí Můj klub 2024

Vážení sportovní přátelé, NSA prodloužila příjem žádostí Můj Klub 2024 do 26.1.2024 do 12:00. https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Dodatek-c.-3_Vyzva_MK24.pdf

Publikováno

Prodloužení příjmů žádostí Můj Klub 2024

Národní sportovní agentura dodatkem č. 2 prodloužila příjem žádostí u výzvy Můj Klub 2024 do 17.1.2024 https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Dodatek-c.-2_Vyzva_MK24.pdf.  

Publikováno

Aktuální informace pro ty TJ/SK, které ještě nestihly podat žádost Můj klub 2024

Po delší odstávce v Rejstříku sportu, Národní sportovní agentura dnes obnovila příjem žádostí ve Výzvě Můj Klub 2024. Ukončení příjmu žádostí je zatím stanoveno na 12. ledna 2024. https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/ Doporučujeme žadatelům, kteří měli před výpadkem systému naimportované sportovce v Rejstříku sportu, aby si před odesláním…

Publikováno

Aktuální změny v podávání žádosti „Můj klub 2024“

Národní sportovní agentura provedla v průběhu procesu podávání žádostí několik změn, které se významně dotýkají nahrávání sportovců do Rejstříku sportu a podávání žádostí v rámci výzvy Můj Klub 2024.    Změny se týkají hromadného nahrávaní (importu) sportovců do Rejstříku sportu. Nyní je tato funkce importu přesunuta do…

Publikováno